CTK.MEDIA Kontakt
 
Przepisywanie, skład tekstu, formatowanie:
  • prac dyplomowych;
  • prac magisterskich;
  • prac inżynierskich;
  • prac licencjackich;
  • prac zaliczeniowych;
  • dokumentacji projektów;
  • instrukcji obsługi;
  • ksiażek;
  • itp.

Pracę formatujemy na podstawie dostarczonej lub udostęionej przez uczelnię, szkołę, promotora lub autora pracy, specyfikacji wymagań.