CTK.MEDIA Kontakt
 
Nazwa usługi jednostka Cena jednostkowa
przepisywanie pracy z rękopisu znormalizowana
strona A4
3,70
formatowanie pracy (wygląd, układ graficzny pracy)
(z przepisanego rękopisu lub pracy dostarczonej w formie elektronicznej)
znormalizowana
strona A4
0,65
wydruk jednostronny 1 strona A4 0,25
tabele i rysunki   cena ustalana
przy zleceniu
Pojęcia:
  • praca: praca dyplomowa, praca inżynierska, praca licencjacka, praca magisterska, ksiżkka, praca zaliczeniowa, dokumentacja projektu, itp.
  • znormalizowana strona A4: każde rozpoczęte 1800 znaków, tym spacje i znaki specjalne).
  • strona A4: znormalizowana strona A4 po formatowaniu.