CTK.MEDIA Kontakt
 
  Generator Dokumentów  GENERATOR DOKUMENTÓW
Narzędzia programowania
Narzędzia programowania


Program GENERATOR DOKUMENTÓW został wyprodukowany przy pomocy następujących programów i bibliotek:


Borland C++ 5.5.1 (32-bit):
- https://downloads.embarcadero.com/free/c_builder;
Licencja i wykorzystanie:
- http://www.embarcadero.com.pl/informacje/darmowe-produkty.shtml.


Harbour 3.2.0dev (r1609051504):
- http://harbour.github.io;
- https://github.com/harbour/core/.
Licencja i wykorzystanie:
- https://raw.githubusercontent.com/harbour/core/master/COPYING.txt;
- http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt;
- http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html;


Harbour MiniGUI Extended Edition 16.09:
- http://hmgextended.com;
- http://hmgextended.com/download.html.
Licencja i wykorzystanie:
- http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt;
- http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html;


Wszystkie programy i biblioteki dostępne są na zasadach licencji GPL lub FreeWare. Ponadto Harbour i biblioteki z nim związane (np. MiniGUI wraz z przykładami) dostępne są wraz z kodem źródłowym.