CTK.MEDIA
  Generator Dokumentów  GENERATOR DOKUMENTÓW
O programie
Generator Dokumentów

Program umożliwia półautomatyczny skład tekstów według podanych przez użytkownika parametrów akapitu.

żródłem tekstu mogą być:
- pliki tekstowe (*.txt) [więcej];
- dokumenty RTF (*.rtf) [więcej];
- dokumenty Microsoft Word (*.doc, *.docx) [więcej].

Program wymaga, aby w systemie był zainstalowany Microsoft Word 2003 lub nowszy.