CTK.MEDIA

Generator Dokumentów

Program do półautomatcznego formatowania tekstów według podanych przez użytkownika parametrów akapitu.
Generator Dokumentów, to:
  1. dokumenty wolne od makr;
  2. dokumenty sformatowane według specyfikacji wymagań;
  3. automatyczna korekta najczęściej popełnianych błedów topograficznych;
  4. format A4, A5, B6.

Document Generator

Tool to increase speed of text formatting.
Document Generator:
  1. documents are makros free;
  2. documents are formatted according to the requirements specification;
  3. automatic correction of most common errors topographic;
  4. paper size A4, A5, B6.